Declaració d’accessibilitat

RE-VIU-RE s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.reviure.cat

1. Situació de compliment

Aquest lloc web és PLENAMENT CONFORME, sent conforme amb els següents criteris d’accessibilitat:

9.1.1.1 Contingut no textual
9.1.3.5 Identificació del propòsit de l’entrada
9.1.4.3 Contrast (mínim)
9.1.4.11 Contrast no textual
9.1.4.12 Espaiat del text
9.2.2.2 Posar en pausa, detenir, ocultar
9.2.4.2 Titulat de pàgines
9.2.4.5 Múltiples vies
9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes
9.2.5.3 Inclusió de l’etiqueta en el nom
9.3.3.1 Identificació d’errors
9.3.3.2 Etiquetes o instruccions
9.3.3.3 Suggeriments davant errors
9.3.3.4 Prevenció d’errors
9.4.1.1 Processament


2. Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

a) falta de conformitat amb l’RD 1112/2018
Podrien existir errors de codi puntuals d’edició en alguna pàgina web.

b) càrrega desproporcionada
No aplica.

c) el contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o arxius de tercers.


3. Preparació per a la següent declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada l’11 d’Abril de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació realitzada per la pròpia empresa de creació web.


4. Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte d’aquest lloc web.

Pot presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de la seu electrònica (https://sede.red.gob.es/procedimientos/quejas-y-sugerencias), i seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de Red.es.


5. Contingut opcional

Totes les pàgines d’aquest lloc web compleixen amb les Pautes d’Accessibilitat o Principis Generals de Disseny Accessible establertes del W3C.

El disseny visual s’ha realitzat sota la recomanació del W3C. sobre les Fulles d’Estil en Cascada, Nivell 3 (CSS3). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d’estil, el contingut de la web continua sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

Grandària del text

El disseny accessible d’aquest lloc web permet que l’usuari pugui triar la grandària del text que li convingui. Aquesta acció pot dur-se a terme de diferents maneres segons el navegador que s’utilitzi o pot utilitzar directament els controls A+ i a- proporcionats en les pàgines detalli.

Si desitja canviar la grandària de lletra del text en els principals navegadors gràfics utilitzi els següents menús:

 • Explorer Veure > Grandària del text
 • Firefox Veure > Grandària
 • Chrome Icona clau anglesa > Opcions > Avançada > Contingut web > Grandària font
 • Safari Visualització > ampliar/reduir
 • Opera Veure > escala

Una altra manera de modificar la grandària de text és utilitzar les dreceres de teclat definits en els navegadors, en particular la combinació de tecles *CTRL i + per a augmentar la grandària del text, i *CTRL i – per a reduir-lo és comú per a la majoria dels navegadors.